Sliby CZMTA ve věci kvalifikace muzikoterapeuta

 

CZMTA uvedla na svém webu informaci, že: „ Pro uznání muzikoterapeutické kvalifikace je potřeba naplnit níže uvedený standard, být členem CZMTA,… získat doporučení Profesní komise a schválení Rady CZMTA.“

 

Vznášíme otázky:

1. Jak je možné, že CZMTA stanovila určité standardy, které neoprávněně vydává jako podmínky pro uznání muzikoterapeutické kvalifikace, když muzikoterapeutická  kvalifikace není v ČR uzákoněna

 

2. CZMTA dokonce veřejnosti předkládá, že k uznání muzikoterapeutické kvalifikace (která není v ČR uzákoněna – tedy neexistuje) je potřeba být členem CZMTA  (Proč členem  CZMTA, když zde existuje více profesních sdružení ?) Tedy jinými slovy – kdo nebude členem CZMTA, nebude moci mít uznanou muzikoterpauetickou kvalifikaci, která ale ze zákona neexistuje? Z jakého titulu, z jakého oprávnění si CZMTA dovolila veřejně předjímat rozhodnutí státu, když zákonné normy neexistují a ještě tímto vyřadit ostatní profesní organizace, protože z jejího vyjádření lze nabýt dojmu, že nečlen CZMTA nemůže získat uznání muzikoterapeutické kvalifikace, která však v ČR neexistuje.

 

3. Co chce Profesní komise doporučovat a Rada CZMTA schvalovat, když muzikoterapeutická  kvalifikace v ČR ze zákona neexistuje?

 

 

Hypotetická úvaha – Chci mít uznanou kvalifikaci muzikoterapeuta. Co to pro mě znamená? Podle informací CZMTA:

1. Musím se stát členem CZMTA – tedy zaplatit této organizaci členský příspěvek v řádu stokorun.

2. Musím naplnit uvedené standardy, které ale nejsou zákonnou - v ČR platnou - normou.

3. Musí mě doporučit Profesní komise a schválit Rada CZMTA. ( A víte, jak vzniká taková komise nebo Rada? Stačí najít tři lidi, kteří si řeknou, že založí tehdy občanské sdružení, dnes spolek). Tito lidé mají přípravný výbor a v tomto třeba i tříčlenném výboru si rozdělí funkce. Tak začíná cesta takovýchto právních forem – pak přizvou několik zakládajících členů. Ale už selektivně a podle svého uvážení a opět dojde k rozdělení rolí. A začínají se podle pravidel a stanov, které si tito zakládající členové určili, přijímat nové členy a rozhodovat o tom, kdo bude a kdo nebude mít muzikoterapeutickou kvalifikaci, protože oni to tak nastavili – ačkoli stát žádnou kvalifikaci muzikoterapeuta zákonně neuznal.

 

Co z toho plyne? Buď to tak jednou skutečně bude a já budu mít v ruce něco, co mi za mé peníze – tedy členský poplatek zajistí to, že mám uznanou kvalifikaci muzikoterapeuta nebo také ne, protože ze zákona to bude vypadat ÚPLNĚ jinak.  Kde jsou pak mé peníze? 

 

Profese

Tato fotogalerie je prázdná.

Kontakt

Mezinárodní asociace uměleckých terapií z.s. 774 175800
774 133178
maut@centrum.cz