Arteterapie

Arteterapie je poměrně mladý, ale slibně se rozvíjející obor, rozšířený po celém světě. Opírá se o výtvarné projevy klientů jako o hlavní léčebný prostředek. Nejde při ní o vytvoření díla, které by bylo vysoce umělecky hodnotné, konečné, finančně oceněné či dokonalé, ale o samotný proces tvorby, prožitek z kreativního tvoření a vytvoření komunikačního mostu mezi klientem a terapeutem. Termín arteterapie pochází ze spojení latinského ars = umění a řeckého terape = léčení, léčba.

Arteterapie představuje soubor uměleckých technik a postupů, které mají kromě jiného za cíl změnit sebehodnocení člověka, zvýšit jeho sebevědomí, napomoct mu k vlastnímu sebepoznání, integrovat jeho osobnost a přinést mu pocit smysluplného naplnění života.

 

 

HISTORIE ARTETERAPIE

 

Předstupněm na vývoji arteterapie jako profese bylo zkoumání výtvarné produkce duševně nemocných, za účelem upřesnění diagnózy. Jako terapeutická metoda se arteterapie začala cíleně využívat ve 30. až 40. letech 20. století. Průkopníci arteterapie byly vesměs většinou výtvarníci, jež prošli psychoterapií a hledali možnosti propojení výtvarného působení s psychoterapeutickými postupy a jejich uplatnění v léčbě (např. C. Lewis, E. Kramerová a další) (www.arteterapie. cz).

Od roku 1967 se arteterapie vyučovala jako součást léčebné pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a v roce 1990 vznikl ateliér arteterapie při Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Od 50. let se využívala arteterapie v různých léčebných a psychoterapeutických zařízeních jako součást psychoterapie. V 70. letech vznikla na půdě Psychoterapeutické společnosti ČLS J.E. Purkyně arteterapeutická sekce, založená a vedená PhDr. D. Kocábovou. V 80. letech narůstala začleněná do plánu výuky a počátkem 90. let zásluhou M. Kyzoura bylo na již zmíněné Jihočeské univerzitě otevřeno bakalářské studium arteterapie (Šicková – Fabrici, J.: Základy arteterapie. Praha: Portál, 2002. 167 stran. ISBN 80- 178-616-0).

V současné době jsou v  České republice tyto organizace a školy, které do budoucna budou koordinovat úsilí o zkvalitňování české arteterapie a připravovat její profesní statut :

 

 

Autor článku: Mgr. Eva Hegarová

 

 

Kontakt

Mezinárodní asociace uměleckých terapií z.s. 774 175800
774 133178
maut@centrum.cz